Wie zorgt er voor de kinderen als de ouders overlijden?

(16 september 2008)


Piet en Corry zijn getrouwd en hebben twee minderjarige kinderen. De zus van Corry komt vaak oppassen. Piet en Corry vragen zich af of de zus van Corry de opvoeding van de kinderen kan overnemen als zijzelf zijn overleden.

Voor mensen met minderjarige kinderen is het belangrijk zich af te vragen wat er met de kinderen gaat gebeuren als zij er allebei niet meer zijn. Als de langstlevende ouder overlijdt (of beide ouders overlijden tegelijkertijd) dan benoemt de rechter een voogd over de kinderen, tenzij de ouders in een testament hebben vastgelegd wie hun kinderen moet verzorgen na hun dood.

Is er geen testament dan zal de kantonrechter de families raadplegen. Als de rechter geen beslissing kan nemen, er zijn bijvoorbeeld meerdere geschikte voogden of er is binnen de familie ruzie ontstaan, dan kan de rechter de Raad van de Kinderbescherming om advies vragen.

Is er wel een testament waarin een voogd is aangewezen en de voogd aanvaardt de benoeming, dan wordt daarmee de gang naar de rechter en eventueel de Raad van de Kinderbescherming voorkomen. Voordeel is ook dat het de kinderen meteen na het overlijden duidelijk is waar zij naar toe gaan.

Sinds de verlaging van de leeftijd waarop kinderen meerderjarig worden (van 21 jaar naar 18 jaar) wordt een voogdijbenoeming steeds vaker gecombineerd met de benoeming van een bewindvoerder. Een bewindvoerder beheert het geërfde vermogen van een kind tot bijvoorbeeld 21 jaar. De kinderen kunnen dan niet op hun 18e zelfstandig over het geërfde vermogen beschikken.

Piet en Corry kunnen bij testament de zus van Corry benoemen tot voogd, zodat vaststaat dat de kinderen naar haar toe gaan na hun overlijden.

Andere zaken om bij testament te regelen zijn bijvoorbeeld:

  • Een privé of uitsluitingsclausule opnemen; dit houdt in dat u bepaalt dat al hetgeen uw kinderen erven niet valt in een gemeenschap van goederen waarin zij zijn getrouwd of gaan trouwen. Bij echtscheiding hoeft de erfenis niet gedeeld te worden met de ex-partner.
  • Een zogenaamde "rampenclausule" opnemen; u kunt hiermee voorkomen dat de gehele nalatenschap naar de familie van de langstlevende gaat mocht u gezamenlijk wat overkomen.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79