Een oud langstlevende testament, kan ik daarmee de toekomst in?

(13 november 2008)

In het verleden zijn er zeer veel langstlevende testamenten gemaakt. Vaak werd er een zogenaamde vruchtgebruikregeling opgenomen in de testamenten. Op grond daarvan werden de kinderen (mede)erfgenaam en kreeg de langstlevende ouder het vruchtgebruik van de nalatenschap.

Voor de verkoop van het huis of het beschikken over de bankrekeningen is dan nog altijd de medewerking nodig van de kinderen. Hierdoor bent u als langstlevende altijd afhankelijk van uw kinderen.
Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 is de positie van de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen sterk verbeterd, maar deze regeling geldt niet wanneer u een oud testament heeft. In dat geval wordt uw oude testament gerespecteerd. Ook indien u helemaal geen testament heeft, blijkt de nieuwe regeling in de praktijk lang niet altijd voldoende te zijn voor uw persoonlijke situatie.

Een ander nadeel van het oude vruchtgebruik testament is dat de erfdelen van de kinderen elk jaar worden belast voor de inkomstenbelasting in box III. De kinderen betalen dus jaarlijks een vermogensbelasting over vermogen dat de bij de langstlevende in gebruik is. Bij een nieuw testament, gebaseerd op de wettelijke verdeling, geldt dat het erfdeel van de kinderen zogenaamd "fiscaal neutraal" wordt behandeld en aldus niet jaarlijks bij de kinderen wordt belast voor de inkomstenbelasting, hetgeen een aanzienlijke besparing op kan leveren.

Bovenstaande nadelen van een oud testament kunt u gemakkelijk voorkomen door een nieuw testament op te laten maken door de notaris. In uw nieuwe testament kunt u dan bijvoorbeeld aansluiting zoeken bij de wettelijke verdeling.

Op grond daarvan worden na het overlijden van de eerste ouder alle bezittingen en schulden automatisch toegedeeld aan de langstlevende echtgenoot en krijgen de kinderen een vordering in geld op hun langstlevende ouder ter grootte van de waarde van hun erfdeel. Deze vordering is in beginsel pas opeisbaar na het overlijden van de laatste ouder.

De wet regelt echter niet dat het erfdeel altijd prive eigendom blijft van uw kinderen. Indien u niet wilt dat een toekomstige ex-partner van uw getrouwde kind aanspraak kan maken op de erfenis dient u in uw testament een uitsluitingsclausule op te nemen. Zo zorgt u ervoor dat uw erfenis altijd in de "eigen familie" blijft.

Verder kunt u de positie van de langstlevende bij testament verder versterken door bepaalde wettelijke rechten (wilsrechten) van kinderen uit te sluiten.
In een nieuw testament kunt u uiteraard nog veel meer bijzonderheden opnemen, bijvoorbeeld ter besparing van successiebelasting.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79