Schenken en de nieuwe successiewet

(10 december 2008)

Met de feestdagen die voor de deur staan, zijn er veel mensen die nog een schenking aan de kinderen willen doen met het oog op besparing van successierecht na het overlijden van (één van) de ouders.
Voor een kind is een "echte" schenking natuurlijk het leukst. Voor de schenker komt het echter vaak beter uit te schenken "op papier", zodat u als ouder zelf de beschikking over het geschonkene houdt.

Bij een schenking op papier schenkt u een bedrag aan uw kinderen. Dit bedrag leent u vervolgens direct weer terug, zodat u een schuld aan uw kinderen krijgt. Over die schuld dient u een rente van minimaal 6% te betalen aan uw kinderen.
Indien de rente werkelijk betaald is en de schenking is bij notariële akte aangegaan, dan mag de schuld aan uw kinderen te zijner tijd in mindering worden gebracht op uw nalatenschap. Hierdoor zal er minder successierecht verschuldigd zijn.

De vordering van de kinderen wordt bij hen voor de inkomstenbelasting wel jaarlijks belast met de zogenaamde vermogensrendementsheffing van box III. Dit betekent dat zij jaarlijks 1,2% belasting dienen te betalen over de hoogte van hun vordering, voor zover zij boven de vrijstelling voor het heffingsvrije vermogen uitkomen. Het heffingsvrije vermogen bedraagt voor een alleenstaande € 20.315,00 en voor partners, op verzoek, € 40.630,00. Omgekeerd kunnen de schulden bij de schenker worden afgetrokken van het vermogen in box III.

Indien u schenkt aan uw kinderen is er schenkingsrecht verschuldigd, tenzij u maximaal het vrijgestelde bedrag schenkt. Voor 2008 bedraagt het vrijgestelde bedrag € 4.479,00 per kind (2009: € 4.556,00).
Eénmalig geldt een hogere vrijstelling voor kinderen tot 35 jaar.

Op dit moment ligt er een voorstel tot wijziging van de Successiewet. De wijzigingen gaan waarschijnlijk in op 1 januari 2010. De nieuwe wet kent een schenkingsvrijstelling van € 5.000,00 per kind. Daarboven geldt een belastingtarief van 10%, terwijl thans voor de eerste € 22.382,00 (boven de vrijstelling) een tarief geldt van 5%. Voor de volgende € 22,376,00 geldt een tarief van 8%. Een aanzienlijke verhoging dus van het belastingtarief.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79