Samenwonen: Alles goed geregeld?

(13 januari 2009)

Piet en Annie wonen sinds vier jaar samen. Destijds hebben ze samen een oud huisje gekocht en na vele maanden verbouwen zijn ze in de woning getrokken. Over enkele maanden verwachten ze hun eerste kind.

Nog voordat de leveringsakte inzake hun huis werd ondertekend bij de notaris, had de notaris hen gewezen op het belang van een samenlevingscontract. Vooral in geval van overlijden zou het goed mis kunnen gaan. Indien ze niets regelen, erven de wettige erfgenamen de helft van de woning. Een zogenaamde samenwoningspartner is geen wettig erfgenaam, zodat die met een half huis achterblijft indien de zaak niet goed geregeld wordt. Zolang er nog geen kinderen zijn geboren zijn de ouders en broers en/of zussen van de overledene de wettige erfgenamen en dus de eigenaren van de andere helft van het huis.

Piet en Annie wisten dat ze de zaak goed moesten regelen, maar door alle verbouwingsdrukte was het er nog steeds niet van gekomen.
Gelukkig zijn Piet en Annie allebei nog springlevend en zeer tevreden met elkaar. Aangezien dit geen garantie biedt voor de toekomst, willen ze de zaak nu eindelijk eens goed regelen. Ze maken een afspraak voor een eerste gesprek bij de notaris.

De notaris legt uit dat zij in een samenlevingscontract afspraken kunnen vastleggen over onder meer de betaling van de kosten van de huishouding, afspraken ten aanzien van het gebruik van een zogenaamde "en/of rekening", pensioenen en over een eventuele hogere investering van de ene partner in de woning ten opzichte van de ander en hoe dit verrekend zou kunnen worden.

Verder kunnen Piet en Annie een zogenaamd verblijvingsbeding opnemen in hun samenlevingscontract. Op grond van dit beding verkrijgt de langstlevende van hen het aandeel van de overleden partner in de gemeenschappelijke bezittingen.
Gemeenschappelijke bezittingen zijn bijvoorbeeld de woning, de gezamenlijke inboedel en het saldo op de gezamenlijke bankrekening.
Vooral wanneer samenwoners nog niet lang samenwonen is dit fiscaal gezien een voordelige manier om vermogen te verkrijgen.

Aangezien Piet en Annie een baby verwachten, is alleen een samenlevingscontract niet voldoende. Indien er kinderen zijn en al het vermogen via het verblijvingsbeding bij de langstlevende partner terecht zou komen, wordt het kind geschonden in zijn recht op een minimaal erfdeel. Het kind krijgt dan een vordering op de langstlevende ouder. Deze vordering is direct opeisbaar wanneer samenwoners geen testament hebben gemaakt waarin zij bepalen dat een vordering van een kind pas opeisbaar is na overlijden van de langstlevende partner.

Voor de situatie van Piet en Annie adviseert de notaris een samenlevingscontract aangevuld met testamenten. Hierdoor zal Piet na het overlijden van Annie rustig in de woning kunnen blijven wonen. Hun kind(eren) kunnen op grond van het testament hun erfdeel pas opeisen na overlijden van Piet.

De notaris adviseert ook een bepaling over de pensioenregeling op te nemen, zodat Annie recht krijgt op het nabestaandenpensioen van Piet voor het geval hij komt te overlijden. Er komt nog veel meer aan bod in het gesprek met de notaris. Al hun specifieke wensen en veel aangereikte mogelijkheden worden opgenomen in de akten, zoals een voogdijregeling en een executeursbenoeming.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79