Handelen namens een ander, hoe te regelen?

(10 februari 2009)

Tante Tineke en haar nicht Neeltje dachten hun zaken goed geregeld te hebben. Tante Tineke had jaren terug bij de bank een volmacht aan Neeltje gegeven, zodat zij haar financiën kon regelen. Destijds was tante Tineke nog gezond en helder van geest. Inmiddels is zij gaan dementeren en herkent zij haar nicht vaak niet eens meer. Tante Tineke is noodgedwongen opgenomen in een verpleeghuis. Haar woning staat leeg en Neeltje wil de verkoop regelen.

Neeltje stuit echter op het probleem dat zij niet bevoegd is dit te doen namens haar tante.
Zij stuit op nog een probleem: nadat zij de verhuizing naar het verpleeghuis heeft gemeld bij de bank en deze bekend is geworden met de dementie van haar tante, heeft de bank de volmacht laten vervallen. Nu kan Neeltje helemaal niks meer beginnen. Neeltje vraagt zich af wat ze op dit moment kan doen en hoe ze deze situatie had kunnen voorkomen?

Beschermingsbewind
Neeltje kan de kantonrechter vragen om haar tot bewindvoerder te benoemen over het vermogen van haar tante. Als bewindvoerder kan zij vervolgens de financiën regelen en de woning verkopen. Dit laatste kan trouwens alleen met specifieke toestemming van de kantonrechter. Op deze manier vindt controle vooraf plaats ten aanzien van de koopprijs en dergelijke. Verder dient een bewindvoerder jaarlijks verantwoording af te leggen aan de kantonrechter over het door hem gevoerde beheer.

Een bewindvoerder mag in principe geen schenkingen doen. In het geval van Neeltje is dit erg jammer. Neeltje is door haar tante namelijk bij testament aangewezen als haar enige erfgenaam en zal na overlijden van tante Tineke veel successiebelasting moeten betalen over de erfenis. Tante had daarom jaarlijks schenkingen willen doen aan haar nicht,. Door na verkoop van de woning alvast elk jaar een schenking te doen, had veel successiebelasting bespaard kunnen worden.

Notariële volmacht
Wanneer tante Tineke toen zij nog helder van geest was een notariële volmacht zou hebben ondertekend waarin zij haar nicht Neeltje had aangewezen als gemachtigde waren bovenstaande problemen er niet geweest.
Neeltje kon dan nog steeds de bankzaken regelen, de woning verkopen en indien dit uitdrukkelijk was opgenomen had zij ook schenkingen aan zichzelf kunnen doen. Hierdoor zouden op termijn duizenden euro's aan successiebelasting kunnen worden bespaard.

Een bij notariële akte gevolmachtigde kan dus heel veel. Om misbruik te voorkomen is het zeer belangrijk goed te bedenken aan wie de volmacht wordt gegeven. Daarnaast zouden in plaats van één gemachtigde ook twee gemachtigden kunnen worden aangewezen die uitsluitend samen kunnen optreden. Ook kan worden opgenomen dat voor bepaalde handelingen toestemming nodig is van bijvoorbeeld alle kinderen.

In dit voorbeeld wordt een volmacht gegeven aan een nicht. Uiteraard is het ook mogelijk dat echtgenoten over en weer aan elkaar volmacht geven en in tweede instantie aan één of meer kinderen.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79