Verenigingsbestuurder aansprakelijk met privévermogen?

(18 februari 2009)

Sinds jaar en dag is Piet een actief lid van de plaatselijke motorsportvereniging. Samen met Annie doet hij regelmatig mee aan toertochten en helpt hij mee bij de zogenaamde "sleutelaarsdagen". Op een dag wordt hij gevraagd als bestuurslid en Piet zegt volmondig ja op deze vraag.

Het bestuur is op dat moment juist bezig een grootschalig jubileumfeest te organiseren. Ze kunnen de hulp van Piet goed gebruiken. Voor het feest wordt een grote tent gehuurd, een cateraar wordt gevraagd voor de hapjes en drankjes en voor de muziek moet er natuurlijk een stevige band worden gecontracteerd. Piet stort zich enthousiast op alle voorbereidende werkzaamheden.

Het moet een groot feest worden waarmee een flinke som geld is gemoeid. De vereniging heeft echter nauwelijks geld in kas. Volgens de andere bestuursleden hoeft Piet zich geen zorgen te maken. De kaartverkoop zal genoeg geld opleveren. Het zit Piet toch niet helemaal lekker. Hij vraagt zich af wat er gebeurt als niet alle rekeningen betaald kunnen worden. Daarom gaat hij maar eens op bezoek bij zijn notaris.

De notaris legt uit dat een bestuurslid van een vereniging, waarvan de statuten niet zijn vastgelegd in een notariële akte en welke vereniging niet is ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel, naast de vereniging hoofdelijk aansprakelijk is met zijn privé vermogen. Gewone leden kunnen niet aansprakelijk worden gesteld.
Wanneer een vereniging haar statuten notarieel heeft vastgelegd en is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel heeft de vereniging rechtspersoonlijkheid. Hierdoor kan het vermogen van de vereniging aansprakelijk gesteld worden in plaats van het vermogen van een bestuurslid. Verder kan de vereniging dan registergoederen op naam krijgen en kan zij erfgenaam zijn.

Het is Piet helemaal duidelijk. De motorsportvereniging moet haar statuten vast laten leggen in een notariële akte.
Gelukkig kan de notaris alle benodigde papieren snel regelen en zorgt hij ook voor de inschrijving van de vereniging en alle bestuursleden bij de Kamer van Koophandel. Wel geeft de notaris nog een waarschuwing mee aan de bestuursleden. De bestuursleden dienen zich te gedragen als behoorlijk bestuurders. Anders kunnen zij alsnog privé aansprakelijk worden gesteld. Daarom wijst de notaris het bestuur op de mogelijkheid aanvullend een aansprakelijkheidsverzekering af te sluiten.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79