De geldigheid van uw oude testament onder het nieuwe erfrecht

(16 maart 2009)

Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 is de positie van de langstlevende echtgenoot ten opzichte van de kinderen sterk verbeterd. Deze nieuwe regeling geldt echter niet wanneer u een oud testament heeft. In dat geval wordt uw oude testament gerespecteerd, waarbij u zich moet afvragen of u daarmee wel het beste af bent.

Zo kon het gebeuren dat Jaap en Gerda dachten hun zaakjes goed geregeld te hebben. Zij hadden in de jaren '80 een zogenaamd langstlevende testament op laten maken met daarin een vruchtgebruikregeling. Korte tijd na het plotselinge overlijden van Jaap ging Gerda op bezoek bij de notaris. Zij was zeer onaangenaam verrast toen de notaris haar vertelde dat zij een volmacht van de kinderen nodig had om weer bij het geld op de door het overlijden geblokkeerde bankrekening te kunnen komen.

Verder was Gerda van plan de woning te gaan verkopen en naar een huurwoning te verhuizen. Door het vruchtgebruik testament waren de kinderen echter mede-eigenaar geworden van de voormalige echtelijke woning. Gerda had het vruchtgebruik van het deel van de kinderen. Zij zou de woning daarom uitsluitend samen met haar kinderen kunnen verkopen. Met een oud vruchtgebruiktestament wordt u als langstlevende dus altijd afhankelijk van uw kinderen.

Verder wees de notaris Gerda op een fiscaal nadeel van het oude vruchtgebruik testament. Bij een vruchtgebruik testament is het zo dat de kinderen de waarde van het erfdeel elk jaar dienen op te geven als box III vermogen, zoals bedoeld in de inkomstenbelasting. De kinderen betalen dus jaarlijks een vermogensbelasting over vermogen dat bij de langstlevende in gebruik is.

Wanneer Gerda en Jaap hun testamenten tijdig hadden laten aanpassen aan de nieuwe wetgeving, hadden bovenstaande problemen voorkomen kunnen worden. Gerda zou dan geheel zelfstandig, zonder medewerking van de kinderen, over de bankrekening kunnen beschikken en zelf het huis kunnen verkopen. Verder zou, bij een nieuw testament, gebaseerd op de wettelijke verdeling, het erfdeel van de kinderen zogenaamd "fiscaal neutraal" worden behandeld voor de inkomstenbelasting en dus niet elk jaar opnieuw bij de kinderen worden belast met vermogensrendementsheffing, hetgeen een aanzienlijke besparing op had kunnen leveren.

Heeft u ook nog een oud testament? Dan is het verstandig eens een afspraak te maken met ons kantoor om te laten beoordelen of uw testamenten nog aan uw eisen en aan de eisen van deze tijd voldoen.

Ook als u nog geen testament heeft, kan het verstandig zijn een aanvulling te maken op de wettelijke regeling.
Zo kunt u bepalen dat alles wat uw kinderen van u erven altijd hun eigen geld blijft, zodat zij de erfenis bij een eventuele scheiding niet hoeven te delen met hun partner. Verder kunt u de positie van de langstlevende bij testament verder versterken door bepaalde wettelijke rechten (wilsrechten) van kinderen uit te sluiten.

In een nieuw testament kunt u uiteraard nog veel meer bijzonderheden opnemen, bijvoorbeeld ter besparing van successiebelasting of u kunt een voogdijregeling treffen ten behoeve van uw minderjarige kinderen.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79