Wijziging successiewet: Gevolgen voor uw partner?

(19 mei 2009)

Onlangs heeft de staatssecretaris van Financiën een wetsvoorstel ingediend bij de Tweede Kamer over de wijziging van de Successiewet. Het is de bedoeling dat de wet per 1 januari 2010 zal ingaan.

Met de invoering van de wet zullen ook de gebruikelijke termen veranderen. Het successierecht heet straks "erfbelasting" en het schenkingsrecht "schenkbelasting".

Globaal houdt de wijziging in dat er drie tariefgroepen komen:

Verkrijging Partners en kinderen   Kleinkinderen   Overige
0 - € 125.000 10% 18% 30%
€ 125.000 en hoger   20% 36% 40%

De vrijstelling voor erfbelasting wordt voor partners € 600.000,00. Voor kinderen en kleinkinderen € 19.000,00 en voor overige verkrijgers € 2.000,00.

De vrijstelling voor schenkbelasting (per jaar) wordt voor kinderen € 5.000,00. Eenmalig is een bedrag van € 24.000,00 vrijgesteld, van een kind zijn 18e tot zijn 35e verjaardag. De vrijstelling per jaar voor overige verkrijgers bedraagt € 2.000,00.

Nieuw partnerbegrip
Blijkens de voorstellen wil de wetgever een basis-partnerbegrip introduceren voor alle soorten belasting. Als partner voor de erfbelasting gelden dan alleen nog echtgenoten, geregistreerd partners en ongehuwd samenwonenden met een notarieel samenlevingscontract.
Nu nog hebben mensen die langer dan 5 jaar samenwonen de zelfde vrijstelling als gehuwden en vallen zij ook onder hetzelfde lage tarief.
Een samenlevingscontract kan alleen worden aangegaan tussen twee personen, niet zijnde ouder en kind.

Voorbeelden

  • Broer Jan en zijn zus Rietje zijn nooit getrouwd en wonen nog in het ouderlijk huis. Zij hebben elkaar aangewezen als enig erfgenaam. Op dit moment geldt een vrijstelling van meer dan € 500.000,00 voor hen omdat ze al jaren lang samenwonen.. Volgens de nieuwe wet geldt nog slechts een vrijstelling van € 2.000,00.. Dit is dus een zeer groot verschil. Jan en Rietje zullen een notarieel samenlevingscontract op moeten stellen om te voorkomen dat ze zoveel belasting verschuldigd worden. 
  • Het stel Piet en Willy woont al jaren samen. Destijds hebben ze een testament op laten maken, waarin ze elkaar tot erfgenaam benoemen. Ze hebben nooit een samenlevingscontract laten maken. Volgens de nieuwe wet vervalt ook voor hen de hoge vrijstelling. Daarnaast geldt voor hen volgens de nieuwe wet een veel hoger tarief. Om hoge erfbelasting in de toekomst te voorkomen zullen zij een samenlevingscontract moeten laten opstellen.
  • Moeder van 80 en haar vrijgezelle zoon wonen al jaren samen. Onder de huidige wet heeft de zoon recht op een hoge vrijstelling van ruim € 500.000,00. Als de nieuwe wet wordt ingevoerd vervalt deze hoge vrijstelling voor de zoon. Een moeder en zoon kunnen geen partnerschap aangaan met elkaar, zodat de vrijstelling voor hen vervalt volgens de nieuwe wet. Wellicht kan er erfbelasting worden bespaard door bij leven alvast een deel van het vermogen te schenken.

Denkt u dat de nieuwe wet ongewenste gevolgen heeft voor u? Neemt u dan contact met ons op, zodat wij u kunnen informeren over de mogelijkheden

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79