Wat is estate planning?

(08 augustus 2009)

Wim en Corry lazen in de krant dat je met estate planning belasting kunt besparen en vragen zich af wat dit is. Estate planning betekent vermogensplanning waardoor met behulp van een plan het vermogen zo voordelig mogelijk overgaat van de ene generatie op de andere.

Naast bijvoorbeeld het doen van schenkingen op papier of wijziging van de huwelijkse voorwaarden kan ook belasting bespaard worden door in uw testament een legaat op te nemen waarin u bepaalt dat de kleinkinderen na uw overlijden een geldbedrag krijgen ter grootte van het vrijgestelde bedrag.

Rekenvoorbeeld
Wim en Corry hebben één kind en drie kleinkinderen. De waarde van hun woning is ongeveer € 300.000 en zal na overlijden hypotheekvrij zijn. Wim en Corry kunnen ieder € 19.000 vrij van belasting nalaten aan elk van hun kleinkinderen, welk bedrag pas opeisbaar wordt na beider overlijden van Wim en Corry.

Uitgaande van de voorlopige cijfers van de nieuwe successiewet ingaande 2010 zal de belastingbesparing na overlijden van Wim en Corry zo'n € 17.000 bedragen.

Rekening houdend met het feit dat over deze bedragen ook geen belasting betaald wordt bij overlijden van hun kind, aangezien de kleinkinderen deze bedragen al van opa en oma hebben ontvangen bedraagt het voordeel zelfs € 28.500. Een kleine aanvulling op uw testament kan dus een grote belastingbesparing opleveren.

Notariskantoor Groen is gespecialiseerd in estate planning en aangesloten bij de vereniging van estate planners in het notariaat (EPN). Voor verdere informatie zie ook www.epn.nl

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79