Echtscheiding via de notaris

(17 augustus 2009)

Piet heeft begrepen dat zijn zoon Erik en schoondochter Wilma gaan scheiden. Hij moet erg wennen aan dit idee. Er zijn minderjarige kleinkinderen. Erik wil graag op een zo goed mogelijke wijze uit elkaar gaan. Piet vraagt zich af wat er in zo'n geval allemaal geregeld dient te worden. Hij heeft wel eens gehoord van echtscheidingsbemiddeling via de notaris in Scheemda.

Echtscheidingsbemiddeling
Na een bespreking bij de notaris worden de onderlinge afspraken omtrent de verdeling van de gemeenschap van goederen, de hoogte van eventuele partneralimentatie en kinderalimentatie en de eventuele pensioenverevening vastgelegd in een notariële akte waarmee de afspraken ondubbelzinnig vaststaan. De notaris is daarbij echtscheidingsbemiddelaar en onafhankelijk vertrouwenspersoon.

Ouderschapsplan
Voor minderjarige kinderen dient daarnaast sinds kort een ouderschapsplan te worden opgesteld. In een ouderschapsplan leggen de ouders bijvoorbeeld vast hoe de kinderen over belangrijke zaken dienen te worden geïnformeerd naast de verdeling van zorg en opvoedingstaken. De notaris kan bij het opstellen van het plan behulpzaam zijn.

Gemeenschap verdelen
Erik wil graag in de echtelijke woning blijven wonen. De woning dient dan verdeeld te worden bij notariële akte van verdeling. Bij de bank dient geregeld te worden dat Wilma uit de hoofdelijke aansprakelijkheid van de hypotheek ontslagen wordt. Gebeurt dit niet dan is Wilma voor de schuld uit de hypotheek aansprakelijk terwijl zij geen eigenaar meer is van de woning.

Echtscheidingstestament
Erik en Wilma willen niet dat zij via de kinderen nog van elkaar kunnen erven. Hiervoor kan een echtscheidingstestament worden opgesteld.

Testament opa Piet
Voor Piet zelf is een aandachtspunt of hij een privé- clausule in zijn testament heeft opgenomen. Mocht hem wat overkomen en de echtscheiding van zijn zoon is nog niet uitgesproken dan voorkomt hij met zo'n clausule dat de erfenis bij zijn ex-schoondochter terecht komt.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79