Wij gaan trouwen! Leuk, maar wat zijn eigenlijk de gevolgen?

(07 september 2009)

Jan en Alie wonen sinds vijf jaar samen. Ze hebben in die jaren samen een huis gekocht en inmiddels een dochter gekregen. Hun liefde mag wel eens bezegeld worden met een officieel tintje en een groot feest. Jan en Alie gaan trouwen!

Er breekt een drukke tijd aan voor Jan en Alie waarin ze belangrijke beslissingen nemen over de trouwjurk, het vervoer op de trouwdag, de ringen, de trouw- en feestlocatie, de gastenlijst en niet te vergeten de muziek.

Veel aanstaande bruidsparen besteden veel aandacht aan de voorbereiding van het huwelijk, maar staan nauwelijks stil bij de juridische gevolgen.

Gemeenschap van goederen
Door te trouwen ontstaat een gemeenschap van goederen, tenzij het bruidspaar van te voren bij de notaris huwelijkse voorwaarden heeft laten opmaken. Een gemeenschap van goederen houdt in dat alle bezittingen en schulden gemeenschappelijk worden. Dit geldt zowel voor bestaande als toekomstige bezittingen en schulden. Iedere schuldeiser van de echtgenoten kan zich verhalen op alle bezittingen en na echtscheiding wordt de ene echtgenoot ook aansprakelijk voor gemeenschapsschulden van de ander.

Ook toekomstige erfenissen vallen in de gemeenschap, tenzij de erflater(s), bijvoorbeeld de ouders, bij testament in een uitsluitingsclausule hebben bepaald dat dit niet zo is. Een gemeenschap van goederen kan vooral slecht uitpakken wanneer de één bij het begin van het huwelijk veel meer vermogen heeft dan de ander.

Ook wanneer één van beide ondernemer is kan een gemeenschap van goederen vervelende gevolgen hebben. Bij bijvoorbeeld een faillissement kunnen schuldeisers zich verhalen op de echtelijke woning. Bij echtscheiding en een goed lopende onderneming moet de waarde van het bedrijf gedeeld worden, waardoor de continuïteit van de onderneming in gevaar kan komen.

Verdelen pensioen
Een ander belangrijk gevolg van het huwelijk is dat de "Wet verevening pensioenrechten" gaat gelden. Wanneer de echtgenoten pensioenrechten opbouwen, bepaalt deze wet hoe deze rechten worden verdeeld bij scheiding. Het ouderdomspensioen dat is opgebouwd tijdens het huwelijk dient in beginsel bij helfte te worden gedeeld. Het nabestaandenpensioen blijft in beginsel ook na scheiding toekomen aan de voormalige echtgenoot. In huwelijksvoorwaarden kunt u afwijken van de wettelijke regeling en afspreken dat ook de rechten die zijn opgebouwd tijdens de periode van samenwonen worden verevend of dat pensioenrechten juist niet worden gedeeld.

Alimentatie
Op grond van de wet zijn echtgenoten elkaar verplicht "het nodige" te verschaffen. Hierdoor kan na echtscheiding alimentatieplicht jegens de ex-echtgeno(o)t(e) ontstaan. Voor het huwelijk kunt u geen afstand doen van dit recht. Als een ex-partner na echtscheiding een bijstandsuitkering ontvangt, kan de uitkeringsinstantie de uitkering eventueel verhalen op de voormalige echtgeno(o)t(e). Tussen ongehuwde samenwoners ontstaat geen alimentatieplicht.

Het aangaan van een geregistreerd partnerschap heeft overigens dezelfde juridische gevolgen als een huwelijk.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79