Samenwonen

(17 oktober 2009)

Piet en Corrie gaan samenwonen. Zij vragen zich af of het verstandig is een samenlevingscontract op te stellen. Door te gaan samenwonen ontstaat niet automatisch een gemeenschap van goederen zoals dit het geval is bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Ieder houdt zijn/haar eigen vermogen. Vooral op het gebied van pensioen, erfrecht en successierecht kan het belangrijk zijn een samenlevingscontract op te stellen.

Pensioen

De meeste pensioenfondsen kennen voor ongehuwd samenwonenden een partnerpensioen. Een partnerpensioen is te vergelijken met een nabestaandenpensioen. Een van de vereisten om voor partnerpensioen in aanmerking te komen is vaak het bestaan van een samenlevingscontract. Dit kan worden nagevraagd bij het pensioenfonds.

Erfrecht

Volgens de wet erven ongehuwd samenlevenden niet van elkaar. Piet en Corrie kunnen in het samenlevingscontract een verblijvingsbeding opnemen. Via het verblijvingsbeding verblijven alle gemeenschappelijke goederen bij overlijden van de een aan de ander. Dit kan bijvoorbeeld het gemeenschappelijk aangekochte huis zijn en de gemeenschappelijke bankrekening. Goederen die niet gemeenschappelijk zijn vererven niet naar elkaar via het verblijvingsbeding in het samenlevingscontract. Willen Piet en Corrie ook deze goederen aan elkaar nalaten dan moeten zij een testament maken. NB Sinds de invoering van het nieuwe erfrecht werkt bovenstaand verblijvingsbeding niet indien er kinderen zijn. In dat geval dient altijd een testament opgemaakt te worden.

Successierecht

Successierecht is de belasting die wordt geheven over hetgeen uit iemands nalatenschap wordt verkregen. Voor gehuwden geldt een grote vrijstelling van € 507.803,--, waarop in mindering komen eventuele pensioenaanspraken. Ook is een speciaal tarief van toepassing (5-27%). Om voor deze vrijstelling en het lage tarief als ongehuwd samenwonenden meteen in aanmerking te komen is in ieder geval een samenlevingscontract vereist. Samenwonenden zonder samenlevingscontract vallen pas na vijf jaar in het -lage- gehuwden tarief. Zolang de termijn van vijf jaar niet is verstreken wordt belasting geheven naar een tarief van 41-68%. Pas na vijf jaar geldt voor hen de grote vrijstelling van € 507.803. Indien u samenwoont of plannen heeft om te gaan samenwonen, informeert u dan bij de notaris wat voor uw situatie raadzaam is.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79