Erfrecht

(18 oktober 2009)

Sinds 1 januari 2003 is het nieuwe erfrecht van kracht. De langstlevende krijgt alles en de kinderen kunnen hun erfdeel pas opeisen na het overlijden van de langstlevende. Maar geldt dit ook als er een oud langstlevende testament is?

Oud testament

Pas vooral op als er vóór het nieuwe erfrecht een vruchtgebruik testament is gemaakt. Met zo'n vruchtgebruik testament krijgt de langstlevende niet alles. Bij verkoop van bijvoorbeeld het eigen huis of vestiging van een hypotheek op uw huis zullen de kinderen moeten meetekenen. Ook fiscaal kan een vruchtgebruik testament slecht uitpakken.

Geen testament

In de volgende situaties is het vaak verstandig om een testament te maken:

Voogdij

Na overlijden van beide ouders met achterlating van minderjarige kinderen, beslist de rechtbank, nadat de familie en bepaalde instanties zijn gehoord, wie voogd wordt over de minderjarigen. Ouders kunnen zelf het heft in handen nemen en in hun testament een voogd benoemen.

Echtpaar zonder kinderen

Een echtpaar zonder kinderen laat, als er door hen geen testamenten zijn gemaakt, elkaar volgens de wet als enig erfgenaam na. Indien vervolgens de langstlevende overlijdt erft diens familie alles.

Wil men dit niet, dan zal er een testament moeten worden gemaakt. Men kan bijvoorbeeld bepalen dat bij overlijden van de langstlevende de ene helft van de nalatenschap gaat naar de eigen familie en de andere helft naar de schoonfamilie. Er kan echter ook een goed doel (vaak met vrijstelling van successierecht!) worden benoemd. Een echtpaar zonder kinderen is daarin geheel vrij.

Advies

  • Heeft u een testament van vóór 1 januari 2003 informeer dan bij de notaris of zo'n testament moet worden ingetrokken of gewijzigd.
  • Bij een vruchtgebruik testament is het haast zeker dat er wat moet gebeuren.
  • Oude testamenten kunt u vrijblijvend laten screenen.

Hebt u geen testament, laat u dan vrijblijvend adviseren over de verschillende mogelijkheden.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79