Successiebelasting besparen door te schenken

(11 november 2009)

De meeste mensen houden niet van belasting betalen. Zeker de belasting die betaald moet worden na een overlijden, de erfbelasting, is niet populair. Door bij leven alvast een deel van uw vermogen te schenken, zal te zijner minder belasting verschuldigd zijn.

Schenken

U kunt daadwerkelijk schenken door geld of goederen te geven of u kunt schenken op papier.
Voor een schenking geldt dit jaar een vrijstelling van € 4.556,00 per kind. Daarboven betaalt u 5% voor een schenking tot ruim € 20.000,00. Kinderen tot en met 34 jaar kunt u eenmalig een hoger bedrag schenken

Vanaf 2010 geldt een vrijstelling van € 5.000,00. Daarboven wordt de schenking belast met 10 %. Het kan daarom voordelig zijn dit jaar nog een groter bedrag te schenken tegen het lagere tarief van 5%.
Vanaf 2010 geldt een extra grote vrijstelling van € 50.000,00 wanneer ouders aan hun kinderen een bedrag schenken bestemd voor de aankoop van een woning of voor de studie.
Kleinkinderen kunt u een bedrag schenken van € 2.734,00. In 2010 geldt een vrijstelling van € 2.000,00.

Schenken op papier

Bij een schenking op papier schenkt u een bedrag aan uw kinderen. Dit bedrag leent u vervolgens direct weer terug, zodat u een schuld aan uw kinderen krijgt. Over die schuld dient u een rente van minimaal 6% te betalen aan uw kinderen.
Indien de rente werkelijk betaald is en de schenking is bij notariële akte aangegaan, dan mag de schuld aan uw kinderen te zijner tijd in mindering worden gebracht op uw nalatenschap. Hierdoor zult u aanzienlijk minder belasting hoeven te betalen.

De vordering van de kinderen wordt bij hen voor de inkomstenbelasting wel jaarlijks belast met de zogenaamde vermogensrendementsheffing van box III. Dit betekent dat zij jaarlijks 1,2% belasting dienen te betalen over de hoogte van hun vordering, voor zover zij boven de vrijstelling voor het heffingsvrije vermogen uitkomen. Omgekeerd kunnen de schulden bij de schenker worden afgetrokken van het vermogen in box III.

Legaat aan kleinkinderen in testament

Een leuke en eenvoudige manier van belastingbesparing bereikt u door de kleinkinderen bij testament een geldbedrag na te laten. Vanaf volgend jaar geldt een vrijstelling van
€ 19.000,00 per kleinkind. De kinderen krijgen hierdoor natuurlijk minder, maar per saldo wordt er wel minimaal € 1.900,00 per kleinkind aan belasting bespaard.

Indien u meer wilt weten over het onderwerp of schenkingsakten op wilt laten maken, kunt u contact met ons opnemen.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79