De nieuwe successiewet

(02 maart 2010)

De nieuwe successiewet, wat betekent dit voor u?

Sinds 1 januari 2010 geldt de nieuwe successiewet met nieuwe tarieven voor erfenissen en schenkingen. Ook de gebruikelijke termen zijn veranderd. In het vervolg spreken we over "erfbelasting" en "schenkbelasting" in plaats van successierecht en schenkingsrecht.

De vrijstelling voor erfbelasting wordt voor partners € 600.000. Voor kinderen en kleinkinderen € 19.000, voor ouders € 45.000 en voor overige verkrijgers € 2.000.

Onder bepaalde voorwaarden geldt voor volwassen kinderen die wegens ziekte worden onderhouden door hun ouders een speciale vrijstelling van € 57.000.

De vrijstelling voor schenkbelasting (per jaar) wordt voor kinderen € 5.000. Voor kinderen van 18 tot en met 34 jaar oud wordt de vrijstelling eenmalig verhoogd tot € 24.000; mits een beroep wordt gedaan op de vrijstelling.

Het tarief voor kinderen bedraagt 10% tot € 118.000 en daarboven 20%.
Het tarief voor neven, nichten en kennissen is verlaagd naar 30% tot € 118.000 en daarboven 40%.

Eenmalige vrijstelling verhoogd tot € 50.000,00
Sinds 1 januari 2010 kan de eenmalige vrijstelling van schenkingsrecht aan kinderen worden verhoogd tot € 50.000 indien ouders aan hun kinderen een bedrag schenken bestemd voor de aankoop van een woning of voor een studie, waarvan de kosten aanzienlijk hoger zijn dan gebruikelijk.

Voor een schenking aan alle anderen geldt een vrijstelling van € 2.000 per kalenderjaar per persoon.

Meer mogelijkheden om gebruik te maken van de voordelen van de nieuwe wet

1. Legaat aan kleinkinderen in testament
2. Schenken op papier
3. Het "containertestament" 

1. Legaat aan kleinkinderen in testament
U neemt in uw testament op dat elk kleinkind het vrijgestelde bedrag van € 19.000 krijgt na uw overlijden. U kunt bepalen dat het bedrag ten laste van de erfenis van de betreffende ouder van het kleinkind komt. U bespaart hiermee per kleinkind € 1.900 tot € 3.800 aan belasting. Nemen beide grootouders dit op dan loopt de besparing zelfs op van € 3.800 tot € 7.600.

2. Schenken op papier
Bij een schenking op papier schenkt u een bedrag aan uw kinderen. Dit bedrag leent u vervolgens direct weer terug, zodat u een schuld aan uw kinderen krijgt. Over die schuld dient u een rente van minimaal 6% te betalen aan uw kinderen.
Indien de rente werkelijk betaald is en de schenking is bij notariële akte aangegaan, dan mag de schuld aan uw kinderen te zijner tijd in mindering worden gebracht op uw nalatenschap. Hierdoor zal er aanzienlijk minder belasting betaald hoeven te worden over uw nalatenschap.

Rekenvoorbeeld:
U schenkt gedurende 5 jaar elk jaar € 5.000 aan ieder van uw drie kinderen. In totaal aldus 3 x 5 x € 5.000 = € 75.000.
Dit levert een besparing op van € 7.500 tot maximaal € 15.000, afhankelijk van de totale omvang van de nalatenschap.

3. Het "containertestament"
U benoemt uw partner of echtgeno(o)t(e) tot uw enig erfgenaam onder de verplichting voor hem/haar om alles wat hij/zij overhoudt uit uw nalatenschap na te laten aan uw kinderen. Op deze manier benut u de vrijstelling van € 600.000 voor de langstlevende optimaal.

Rekenvoorbeeld:
U bent getrouwd in gemeenschap van goederen en heeft een gezamenlijk vermogen van € 600.000. Uw nalatenschap is de helft, dus € 300.000. U heeft twee kinderen. Normaal zouden uw kinderen elk € 100.000,-- erven. De erfbelasting bedraagt dan ongeveer € 8.100 per kind, totaal € 16.200 (het exact verschuldigde bedrag hangt af van uw leeftijd en de rente).
Door het "containertestament" is de langstlevende enig erfgenaam. Doordat de erfgenis ad € 300.000 onder de vrijstelling blijft is er geen belasting verschuldigd.
U bespaart aldus € 16.200.

Wilt u meer informatie over vorenstaande neemt u dan contact op met ons kantoor, of kom langs op ons inloopspreekuur. Notariskantoor Groen is gespecialiseerd in estate (vermogens) planning.

 

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79