Samen uitelkaar

(15 juni 2010)

SAMEN UIT ELKAAR

 

Voor partners die hun relatie wilden beëindigen stond voorheen maar één mogelijkheid open: de gang naar de rechter, ieder bijgestaan door een eigen advocaat. Een dergelijke procedure kwam de onderlinge verstandhouding natuurlijk niet ten goede en mondde vaak uit in een “vechtscheiding”, waarvan de kinderen de dupe werden. Een gerechtelijke procedure duurt bovendien vaak lang en kost veel geld.

 

Sinds enige tijd is het mogelijk om te scheiden in onderling overleg. Deze methode is bij uitstek geschikt voor paren die uit elkaar willen gaan, maar alles zo veel mogelijk in goede harmonie willen laten verlopen: als u kinderen hebt, als u elkaar ondanks de genomen beslissing toch het beste gunt en niet wilt proberen het onderste uit de kan te halen. Kortom: als u netjes en met respect voor elkaar het einde van uw relatie wilt regelen, kiest u er voor om dit samen te doen.

 

Echtscheidingsnotaris.nl is een organisatie waar professionele en gekwalificeerde (kandidaat-)notarissen bij zijn aangesloten en die zich hebben gespecialiseerd in het begeleiden van partners die hun relatie willen beëindigen.

Zij zijn bij uitstek deskundig op het gebied van het opstellen van een scheidingsconvenant, van een ouderschapsplan voor de kinderen, het

adviseren over alimentatie, het uitvoeren van huwelijkse voorwaarden, het geven van advies over de boedelverdeling, en het helpen daar afspraken over te maken.

Maar de notaris kan ook het huis op naam van een van beiden zetten, de hypotheek aanpassen aan de nieuwe situatie, testamenten aanpassen en de boedelverdeling uitvoeren.

Zo wordt alles op één adres geregeld.

 

De echtscheidingsnotaris:

-      informeert u over alle wettelijke regelingen die in het kader van een scheiding besproken moeten worden en draagt er zorg voor dat door u een evenwichtige overeenkomst tot stand wordt gebracht, waarin de belangen van ieder van u beiden zijn meegewogen;

-      is onder andere deskundig op het gebied van woningen, hypotheken, familie- en erfrecht, alsmede op het ondernemingsrecht. Ook waar het betreft de fiscale aspecten daarvan;

-      is ook bij uitstek deskundig waar het betreft het begeleiden van scheidingen van paren die niet gehuwd zijn;

-      legt de door u gemaakte afspraken vast in een convenant. Dit is een notariële akte die in formeel opzicht gelijk staat aan de beschikking van de rechter en dezelfde rechtskracht heeft;

-      draagt ingeval van een huwelijk of geregistreerd partnerschap zorg voor de formele beëindiging daarvan;

-      is per definitie altijd onpartijdig!

 

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79