Tweetrapstestament

(01 september 2010)

MOET DE LANGSTLEVENDE ERFBELASTING BETALEN?

 

Veel mensen staan er niet bij stil dat er na het overlijden van de eerste ouder erfbelasting is verschuldigd over het erfdeel van de kinderen. Ook al krijgen de kinderen feitelijk nog niks in handen, op papier zijn ze wel erfgenaam. Over de waarde van de erfenis moet direct na het overlijden van de eerste ouder erfbelasting worden betaald.

 

U kunt het betalen van erfbelasting na het overlijden van de eerste ouder voorkomen door een testament te maken met een zogenaamde tweetrapsmaking. U benoemt uw partner of echtgeno(o)t(e) dan tot uw enig erfgenaam onder de verplichting voor hem/haar om alles wat hij/zij overhoudt uit uw nalatenschap na te laten aan uw kinderen.

Op deze manier benut u de vrijstelling van € 600.000,-- voor de langstlevende optimaal.

 

Rekenvoorbeeld:

U bent getrouwd in gemeenschap van goederen en heeft een gezamenlijk vermogen van

€ 420.000,--. Uw nalatenschap is de helft, dus € 210.000,--. U heeft twee kinderen.

Normaal zouden uw kinderen elk € 70.000,--  erven. De erfbelasting bedraagt dan

ongeveer € 5.000,-- per kind, totaal € 10.000,-- (het exact verschuldigde bedrag hangt af van uw leeftijd en de rente).

Door het "containertestament" of "tweetrapstestament" is de langstlevende enig erfgenaam. Doordat de erfenis ad € 210.000,-- onder de vrijstelling blijft is er geen belasting verschuldigd. U bespaart aldus € 10.000,--. 

 

Als u een dergelijk testament weet te combineren met schenkingen of bijvoorbeeld een legaat aan kleinkinderen kunt u ook op de lange termijn, na overlijden van beide ouders, belasting besparen op deze manier.

 

"Langstlevende testament"

Voor de invoering van het nieuwe erfrecht in 2003 hebben heel veel mensen een langstlevende testament op laten maken bij de notaris. Zij denken het goed geregeld te hebben. Er zijn echter verschillende soorten langstlevende testamenten en niet elk testament voldoet meer aan de eisen van deze tijd.

 

Ook is het zo dat de nieuwe wettelijke regeling niet geldt wanneer u een oud testament heeft. Uw testament gaat altijd voor, terwijl dit niet altijd de beste regeling is.

 

Zo hebben veel oude vruchtgebruiktestamenten als nadeel dat de kinderen altijd mee moeten werken aan de verkoop van uw huis, het vestigen van een hypothecaire lening of het deblokkeren van een bankrekening. Naast de erfbelasting wordt het erfdeel van de kinderen bij een oud vruchtgebruiktestament ieder jaar opnieuw belast met inkomstenbelasting, terwijl zij feitelijk zelf nog niks hebben gekregen. Het deel moet worden opgegeven als box III- vermogen en wordt zodoende ieder jaar opnieuw belast met de vermogensrendementsheffing.

 

 

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79