Renteloze lening

(01 november 2010)

STREEP DOOR RENTELOZE LENING AAN DE KINDEREN

 

De gewijzigde successiewet heeft een streep gehaald door de renteloze direct opeisbare lening.

 

Veel ouders hebben geld uitgeleend aan hun kinderen zonder daarvoor een rentevergoeding te vragen. Zolang daarbij was bepaald dat het geld elk moment opeisbaar was, dan was er geen schenkingsrecht verschuldigd.

Sinds 1 januari 2010 ziet de fiscus de direct opeisbare en renteloze lening echter als een schenking van 6% van het geleende bedrag.

Aangezien ieder kind jaarlijks € 5.000,00 belastingvrij geschonken mag krijgen van  zijn ouders, levert dit bij kleine leningen meestal geen probleem op.

Bij hogere bedragen is het echter oppassen geblazen.

 

Oplossingen

Een manier om schenkingsrecht te voorkomen is het aanpassen van de rente naar 6%. Een andere manier is te bepalen dat de lening niet langer direct opeisbaar is, maar bijvoorbeeld met inachtneming van een opzeggingstermijn van een jaar of langer.

Als dit gecombineerd wordt met een zakelijk rente, die lager kan zijn dan 6%, is er geen sprake van een schenking.

 

Wanneer een kind het geleende geld gebruikt ter financiering van zijn eigen woning, kan het kind de rente aftrekken van zijn belastbaar inkomen. Als de lening niet wordt gebruikt voor de woning komt de schuld in mindering op zijn box III vermogen.

 

De ouders moeten het uitgeleende bedrag als bezitting opgeven in box III. Gezien de huidige lage rentevergoedingen op spaargeld, kan het uitlenen van geld aan de kinderen voor de ouders een goed rendement van hun vermogen opleveren.

 

Het vastleggen van de leningsvoorwaarden en het vestigen van een eventueel hypotheekrecht ten behoeve van de ouders kan geregeld worden via ons kantoor.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79