Eindejaarstips 2010

(06 december 2010)

Eindejaarstips van Notariskantoor Groen

Volgend jaar worden weer een flink aantal wijzigingen doorgevoerd in de fiscale wetgeving. Hieronder volgen een aantal tips om belasting te besparen.

Fiscaal partnerschap / Samenlevingscontract in veel gevallen noodzakelijk
De regels voor fiscaal partnerschap veranderen per 1 januari 2011. Als u ongetrouwd samenwoont en op hetzelfde adres staat ingeschreven dan bent u elkaars fiscaal partner als u aan één van de onderstaande voorwaarden voldoet:

  • U heeft samen een notarieel samenlevingscontract.
  • U heeft samen een kind. Of u of uw partner heeft een kind en de ander heeft dit kind erkend.
  • U staat als partners geregistreerd bij een pensioenfonds.
  • U bent allebei eigenaar van de woning die uw hoofdverblijf is.
Als één van beide partners een laag inkomen heeft en de algemene heffingskorting krijgt uitbetaald, dan vervalt uw recht op uitbetaling van die korting als u niet aan één van de voorwaarden voldoet. Om te voorkomen dat u de uitbetaling van de algemene heffingskorting misloopt kunt u op ons kantoor een notarieel samenlevingscontract laten opstellen.

Schenking aan kinderen / Verhoogde vrijstelling
De eenmalige verhoogde vrijstelling voor schenkingen aan kinderen van 18 tot en met 34 jaar, bedraagt dit jaar € 24.000,--. Schenkt u aan uw kind voor een eigen woning of studie, dan kan dit bedrag worden verhoogd tot € 50.000,--.
Als al gebruik is gemaakt van de vrijstelling ad € 24.000,-- kan nu alsnog het extra bedrag worden geschonken indien dit bedrag wordt gebruikt ten behoeve van de aanschaf of verbetering van de woning of voor de aflossing van de eigenwoning schuld van de kinderen. Een dergelijke schenking dient bij notariële akte te worden vastgelegd.

Schenken aan een goed doel
Schenkt u regelmatig aan een goed doel denk dan eens aan de vorm van een periodieke uitkering. Schenkt u vijf jaar lang aan een goed doel en is dit vastgelegd bij notariële akte dan is de schenking aftrekbaar voor de inkomstenbelasting, ook al blijft de schenking beneden de drempel van 1% van het verzamelinkomen van u en uw fiscale partner. Ook het schenken aan kerkelijke instellingen valt onder deze regeling.

Benut vrijstellingen schenk- en erfbelasting
Dit jaar mag u per kind € 5.000,-- onbelast schenken. Aan overige verkrijgers, zoals onder meer kleinkinderen, neven en/of nichten mag u jaarlijks € 2.000,-- schenken. Eventueel kunt u schenken "op papier", zodat u het geld niet direct hoeft uit te keren aan de kinderen/verkrijgers. Dit moet dan wel bij notariële akte en u bent verplicht minimaal 6% rente te betalen over de door de schenking ontstane schuld.
Bij testament kunt u bepalen dat ieder kleinkind € 19.000,-- krijgt na uw overlijden. Dit bedrag is vrijgesteld van erfbelasting.

Tante Agaath lening
De fiscale faciliteiten van de Tante Agaath lening worden versoberd.
Vanaf 2011 blijft gelden dat de vordering vrijgesteld is in box III. De heffingskorting van 1,3% wordt echter geleidelijk verlaagd tot nul in 2014.
Alleen voor leningen die zijn verstrekt voor 1 januari 2011 blijft de mogelijkheid bestaan om in de toekomst het eventueel geleden verlies af te trekken in box I.
Indien u een dergelijke lening overweegt te verstrekken kan het daarom verstandig zijn dit nog in 2010 te regelen.

Samenwoners opgelet!
Voor samenwonende broers en zusters is het sinds dit jaar flink duurder om van elkaar te erven. Door een samenlevingscontract af te sluiten verkrijgen ze echter een vrijstelling van het recht van successie van EUR 600.000,--. Voor een samenwonende ouder en kind zijn er ook mogelijkheden om een hoge vrijstelling te krijgen als er sprake is van mantelzorg en een samenlevingscontract is opgesteld.
Samenwonende partners die nog geen vijf jaar samenwonen hebben ook een samenlevingscontract nodig om gebruik te kunnen maken van deze hoge vrijstelling.

 

 

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79