Echtscheiding en pensioen

(30 december 2010)

ECHTSCHEIDING EN PENSIOEN

 

Albert en Nelly gaan scheiden en zijn bij de echtscheidingsnotaris om hun convenant op te stellen. De notaris vraagt wat er geregeld moet worden ten aanzien van hun pensioen.

 

Albert en Nelly hebben zich eigenlijk nooit beziggehouden met hun pensioen, daar voelen ze zich nog te jong voor! De verdeling van de pensioenrechten heeft echter belangrijke gevolgen voor hun oudedagsvoorziening.

 

Volgens de wet hebben Albert en Nelly recht op de helft van het pensioen dat de ander heeft opgebouwd tijdens de huwelijkse periode. Dit heet pensioenverevening. Als Albert 65 wordt dan zal de helft van zijn pensioen dat tijdens het huwelijk is opgebouwd worden uitgekeerd aan zijn ex-echtgenote en andersom heeft Albert recht op de helft van het pensioen van Nelly.

 

De meeste pensioenfondsen kennen een bijzonder partnerpensioen. Bij overlijden van de pensioengerechtigde wordt een gedeelte van het tot aan de scheiding opgebouwde pensioen uitgekeerd aan de ex-partner. Ook als er op het moment van overlijden inmiddels een andere partner is.

 

Nelly vindt de uitkering bij overlijden wel belangrijk aangezien zij in zo'n geval geen alimentatie meer ontvangt en toch de kinderen zal moeten kunnen onderhouden.

 

Bij huwelijkse voorwaarden of in het echtscheidingsconvenant is van bovenstaande regelingen af te wijken.

 

Albert en Nelly gaan nadenken over de verdeling van het pensioen.

 

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79