Samenwoner houd uw heffingskorting!

(10 januari 2011)

Petra woont nu geruime tijd samen met Wim. Zij hebben samen geen kinderen en wonen samen in het huis van Wim.

Vandaag werd Petra gebeld door Sandra. Zij begreep van haar dat de heffingskorting die Wim ontvangt gevaar loopt.

Wat is er veranderd?

Sinds 1 januari jongstleden is het niet altijd meer mogelijk voor samenwoners om elkaar als fiscaal partner aan te wijzen. Dit kan belangrijke financiële consequenties hebben.
Petra die zelf geen inkomen heeft, draagt haar algemene heffingskorting altijd over aan Wim, zodat hij minder belasting hoeft te betalen. Als Petra en Wim geen fiscaal partner meer zijn kan dit niet langer. Zij lopen hierdoor per jaar bijna € 2.000,00 mis.

In het geval van Petra en Wim kunnen zij elkaar alleen als fiscaal partner aanwijzen als zij ook een notarieel samenlevingscontract hebben afgesloten.

Andere voordelen van een samenlevingscontract:

  • U kunt in aanmerking komen voor het nabestaandenpensioen in geval uw samenwoningspartner komt te overlijden;
  • Ook als u korter dan vijf jaar samenwoont heeft u een hoge vrijstelling voor het geval u erft van uw partner;
  • Voor een samenwonende ouder en kind zijn er ook mogelijkheden om een hoge vrijstelling te krijgen als er sprake is van mantelzorg en een samenlevingscontract is opgesteld;
  • Uw samenlevingscontract versterkt hetgeen u in uw testament heeft bepaald en kan voorkomen dat kinderen hun erfdeel direct kunnen opeisen bij de langstlevende partner.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79