Erfgrens

(11 april 2011)

BIJ PLANTEN VAN BOMEN OPGELET!

 

Alex en Matthijs wonen al jaren naast elkaar en maken geregeld een gezellig praatje. Hun beider tuinen worden gescheiden door een laag hekwerk dat precies op de erfgrens is geplaatst. Op een gegeven moment komt tijdens een dergelijk gesprek ter sprake dat Matthijs zijn tuin graag wat wil veranderen. Aangezien hij een groot liefhebber is van appels, zou hij graag een aantal appelbomen willen planten in de buurt van de tuin van Alex. Die vraagt zich op zijn beurt af wat dit voor hem betekent en of het is toegestaan bomen of planten te planten zo dicht bij de tuin van een ander. Wellicht zal hij hierdoor minder zon hebben in zijn tuin. Hij heeft hier wel eens iets over gehoord op televisie, maar kan zich niet helemaal meer herinneren hoe het nou precies zit. 

In het Burgerlijk Wetboek is een aantal regels te vinden omtrent bovenstaande en vergelijkbare situaties. 

Zo is er de regel dat het niet is toegestaan bomen te hebben binnen twee meter afstand van de erfgrens. Voor heesters en heggen bedraagt deze minimumafstand een halve meter. Er zijn hier enkele uitzonderingen op. Zo geldt de minimumafstand niet wanneer de eigenaar van het aangrenzende erf toestemming heeft verleend om binnen de minimumafstand bomen, heesters of heggen te hebben. Ook wanneer het aangrenzende erf een openbare weg of een openbaar water is, mag van de minimumafstand afgeweken worden. 

In het geval van Alex en Matthijs betekent bovenstaande dat Alex eerst toestemming moet verlenen aan Matthijs wanneer Matthijs de appelbomen wil planten binnen een afstand van twee meter van de erfgrens. 

Enkele jaren later zijn de appelbomen van Matthijs uitgegroeid tot volwassen bomen die in de zomer een flinke hoeveelheid appels opleveren. Een deel van de met appels volhangende takken hangt over de tuin van Alex. Hij ergert zich aan de overhangende takken en vraagt zich af wat hij hier tegen kan doen en of hij wellicht recht heeft op de appels die boven zijn tuin hangen. 

Ook deze situatie is geregeld in de wet. Voor wat betreft de overhangende takken geldt dat Alex allereerst aan Matthijs moet verzoeken de takken te verwijderen. Als Matthijs vervolgens geen gehoor geeft aan dit verzoek, is het Alex toegestaan zelf de takken te verwijderen en toe te eigenen.

Dan zijn er nog de appels die boven Alex zijn tuin hangen. Hiervoor geldt dat wanneer de appels in zijn tuin vallen, deze appels aan hem toebehoren. De appels die nog aan de boom hangen komen Matthijs toe. 

NB. De gemeente kan in haar plaatselijke verordening afwijken van bovengenoemde minimumafstanden.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79