Tweetraps testament

(02 mei 2011)

DE LANGSTLEVENDE EN ERFBELASTING

 

Jan en Alie zijn al 35 jaar met elkaar getrouwd. Ze hebben twee kinderen en wonen in een vrijstaand huis aan de rand van het dorp. De woning heeft een WOZ-waarde van € 350.000,00 en de hypotheek is geheel afgelost.

Alie heeft gehoord dat, als één van hen overlijdt, de langstlevende erfbelasting moet betalen over het "papieren erfdeel" van de kinderen. Alie en Jan hebben nauwelijks spaargeld en zien het niet zitten dat dit geld dan naar de fiscus zou moeten. Zij vragen de notaris hoe de heffing van deze belasting valt te voorkomen. 

De notaris legt uit dat er verschillende mogelijkheden zijn:

 

In de eerste plaats wijst hij hen op een nieuwe regeling, geldig sinds 1 januari 2011, op grond waarvan de langstlevende uitstel kan krijgen van het betalen van erfbelasting, voor zover de verkrijging waarover belasting is verschuldigd samenhangt met de eigen woning en het overige vermogen te klein is om de belasting te betalen.

Deze uitstelregeling geldt met terugwerkende kracht ook voor erfenissen die in 2010 zijn opengevallen.

In het geval van Jan en Alie zouden zij de belasting net kunnen betalen, maar dan houdt de langstlevende helemaal geen spaargeld over.

Als er wel uitstel wordt verleend is rente verschuldigd over het nog te betalen bedrag, zodat de belastingschuld  jaarlijks groter wordt.

 

In de tweede plaats wijst de notaris Jan en Alie op een mogelijkheid om de heffing van erfbelasting in eerste instantie helemaal te voorkomen.

Zij kunnen een zogenaamd "Tweetrapstestament" op laten stellen. De langstlevende wordt dan benoemd tot enig erfgenaam onder de verplichting voor hem/haar om alles wat hij/zij overhoudt uit de nalatenschap van de eerstoverledene na te laten aan de kinderen.

Op deze manier wordt de vrijstelling van € 600.000,-- voor de langstlevende optimaal benut.

Jan of Alie zal dan geen erfbelasting hoeven te betalen, waardoor het spaargeld voor andere zaken gebruikt kan worden.

 

Als u een dergelijk testament weet te combineren met schenkingen of bijvoorbeeld een legaat aan kleinkinderen kunt u ook op de lange termijn, na overlijden van beide ouders, belasting besparen op deze manier.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79