Mediation

(20 juni 2011)

Mediation, een oplossing voor mijn conflict?

 

Vrijwel dagelijks hebben we te maken met conflicten en ruzies. Op allerlei gebieden komen conflicten en ruzies voor. Denk bijvoorbeeld aan de problemen die zich voor doen gedurende een echtscheiding of bij een arbeidsconflict. Maar ook ruzies tussen erfgenamen en conflicten met de gemeente komen vaak voor. Meestal is er een oplossing te vinden die voor beide partijen acceptabel is. Soms is de oplossing echter uit zicht verdwenen. Mediation kan er voor zorgen dat de oplossing weer binnen bereik komt. 

Door middel van mediation lost u zelf, samen met de persoon of instantie waarmee u een conflict heeft, het probleem op. Dit doet u met hulp van een onafhankelijke derde, de mediator. De mediator neemt zelf geen standpunt in binnen het conflict. Hij begeleidt de partijen bij het bedenken van oplossingen en brengt de verstoorde communicatie weer op gang. 

Veel verschillende conflicten zijn geschikt voor mediation, zowel particuliere als zakelijke conflicten. Een belangrijke voorwaarde voor een geslaagde mediation is dat beide partijen het conflict echt op willen lossen, ondanks de problemen of moeizame communicatie tussen hen. 

Mediation heeft vele voordelen ten opzichte van een juridische procedure. Het proces van mediation verloopt meestal sneller dan een juridische procedure. Ook zijn de kosten vaak lager. Daarnaast wordt de oplossing van het conflict niet door een rechter opgelegd, maar komt u met uw wederpartij tot een passende oplossing, die voor beide partijen acceptabel is. 

Het Nederlands Mediation Instituut (NMI) waarborgt de kwaliteit van de mediators. In het register dat door het NMI wordt bijgehouden worden alleen gekwalificeerde mediators opgenomen, die een door de NMI erkende opleiding hebben gevolgd. De NMI mediators zijn onafhankelijk en onpartijdig en houden hun kennis en vaardigheden op peil. Zij vallen onder de NMI Klachtenregeling en onafhankelijk tuchtrecht. Hierdoor is de kwaliteit van de mediators gewaarborgd.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79