Privé clausule

(08 augustus 2011)

UW ERFENIS EN UW HUWELIJK IN GEMEENSCHAP VAN GOEDEREN

 

Kees en zijn broer Karel hebben na het overlijden van hun vader zijn huis geërfd.

Hun vader woonde daar alleen sinds zijn echtgenote, de moeder van Kees en Karel, was overleden in 2002.

Hun moeder had een ouderwets langstlevende testament, opgesteld halverwege de jaren '80, op grond waarvan de kinderen haar helft van de woning in eigendom kregen en haar man het vruchtgebruik van dat gedeelte.

 

Kees en Karel hebben een koper gevonden, die de woning wil kopen voor € 240.000,00. Omdat er geen hypotheek op de woning rust, denken Kees en Karel ieder

€ 120.000,00 over te houden aan de verkoop.

 

Ze gaan naar de notaris om de overdracht van de woning te regelen. Bij het voorbereiden van een overdracht van een woning behoort het tot de taak van de notaris om te controleren  of de verkopers bevoegd zijn om de woning over te dragen aan de koper. Er blijkt een probleem te zijn, want  Kees is gescheiden in 2005, drie jaar na moeders overlijden. Hij was destijds getrouwd in gemeenschap van goederen.

 

Bij de afwikkeling van de echtscheiding van Kees en zijn ex-vrouw is niets afgesproken over de erfenis. Verder stond er helaas geen clausule in vaders testament, waardoor een erfenis privé-vermogen zou zijn gebleven. Daarom heeft de ex-vrouw van Kees in dit geval recht op

de helft van zijn erfenis van zijn vader ter waarde van € 30.000,00 en moet zijn ex meewerken aan de overdracht. Zijn ex-vrouw krijgt niets uit de nalatenschap van zijn vader, omdat Kees op het moment dat vader overleed reeds gescheiden was.

 

Voorkomen dat de erfenis bij ex-partners (van kinderen) terechtkomt

Een ouder kan in zijn/haar testament een zogenaamde uitsluitingsclausule of privé clausule opnemen, waardoor alles wat een kind erft altijd privé-vermogen van het eigen kind blijft na een scheiding.

Het kind zelf kan voor (en desnoods tijdens) zijn huwelijk huwelijksvoorwaarden op laten stellen, waardoor erfenissen in geval van echtscheiding niet gedeeld hoeven te worden tussen de ex-echtgenoten.

 

 

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79