Testament en echtscheiding

(27 december 2011)

 

ECHTSCHEIDING? MAAK EEN TESTAMENT!

 

Jaap en Manon zijn gescheiden. Tijdens het huwelijk zijn twee kinderen geboren. Over de kinderen hebben ze afgesproken samen het gezag te houden, maar de kinderen zullen wel hoofdzakelijk bij Manon verblijven. Jaap heeft het als ondernemer te druk om ‘doordeweeks’ voor de kinderen te zorgen.

De verhouding tussen de ex-echtelieden is gespannen als het over geldzaken gaat. Sterker nog, als het om geld gaat gunnen ze elkaar niets meer. Jaap vertelde dat hij niet wil dat zijn ex iets van zijn vermogen zou krijgen als hij komt te overlijden. Alles moet naar de kinderen, maar hoe zit het dan met zijn ex? Mijn antwoord: Maak een testament!

 

Iedere ex-partner wil een testament maken waarbij alles naar de kinderen gaat. De kinderen moeten enig erfgenaam zijn. Na een scheiding is dat wettelijk al zo geregeld, dus daarvoor hoef je niet persé een testament te maken. Maar wat nu als na de scheiding één van de kinderen komt te overlijden? Dan erft naast de broer of zus óók de ex-echtgenoot. En dat is nooit de bedoeling! Dit kan worden voorkomen door het opstellen van een zogenaamde ‘tweetrapsmaking’ in een testament. De ex-echtelieden bepalen in het testament dat wat de kinderen van hen verkrijgen, na het overlijden van dat betreffende kind zal toekomen aan een door hen aan te wijzen derde. Bijvoorbeeld de broer of zus, maar nooit de ex-partner.

 

Voogdij

Aangezien de ouders na de scheiding gezamenlijk het gezag over hun minderjarige kinderen voortzetten, zal bij overlijden van één van hen de langstlevende automatisch het gezag (alleen) voortzetten. Het benoemen van een voogd heeft dan ook alleen zin als dit in het testament van de langstlevende ouder is geregeld.

 

Bewind

Om te voorkomen dat na het overlijden van de ene ouder de andere ouder -als degene die het gezag heeft over de minderjarige kinderen- aan de erfenis komt of deze moet beheren, dient er in het testament een bewindvoerder te worden aangesteld. Een bewindvoerder beheert de erfenis uitsluitend in het belang van de minderjarige kinderen tot hun meerderjarigheid. Het advies van mij is om deze periode te verlengen totdat het kind bijvoorbeeld de 23–jarige leeftijd heeft bereikt.

Ondernemers: regel dit, anders heeft een ex-partner zeggenschap over de aandelen of de onderneming!

 

Ouderlijk vruchtgenot

In de wet staat dat een ouder het recht heeft de vruchten te genieten van het vermogen van een minderjarige (denk hierbij aan rente, dividend). Dit is alleen maar te voorkomen door in het testament de ex-partner uit te sluiten van het ouderlijk vruchtgenot. In dat geval komen de vruchten toe aan het kind.

 

Executeur

Als er minderjarige kinderen zijn bij het overlijden van een ouder is het heel prettig als er een executeur in het testament is benoemd. Dat voorkomt veel werkzaamheden bij de rechter. Aan een executeur kunnen verregaande bevoegdheden worden gegeven om de afwikkeling van de nalatenschap in goede banen te leiden.

 

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79