Zorg voor goede regeling bij samenwonen

(18 september 2012)

Uit onderzoek is gebleken dat veel stellen die samenwonen niets hebben geregeld. Jan en Ina hebben 5 jaar geleden wel een samenlevingscontract opgesteld maar hebben zich nooit gerealiseerd dat de afspraken zo nu en dan opnieuw bekeken moeten worden.

Toen Jan en Ina een huis kochten hebben ze ook meteen een samenlevingscontract op laten maken. Daarna hebben zij samen twee kinderen gekregen. Ze vragen zich nu af wat er met de kinderen gebeurt als zij uit elkaar gaan, of Ina recht heeft op alimentatie en of de kinderen een erfdeel kunnen opeisen als één van beiden zou komen te overlijden.

Alimentatie
Ina ging er altijd van uit dat ze alimentatie ontvangt als ze uit elkaar zouden gaan, maar dat is niet het geval. Alleen kinderalimentatie is in de wet geregeld. "Een beetje naïef misschien, maar ik dacht dat ik er recht op zou hebben". De notaris vertelde ons dat voor partneralimentatie aanvullende afspraken in het samenlevingscontract gemaakt moeten worden.

Overlijden
Als één van beiden komt te overlijden kunnen de kinderen hun erfdeel opeisen. Dit is te voorkomen door een testament op te maken.

Bedrijfsschulden
"Jan denkt erover om zijn eigen bedrijf te beginnen. Een mooie uitdaging, maar hoe beïnvloedt dit het vermogen van Ina en wat als het bedrijf de schulden niet meer kan betalen", zegt Jan. Ina "Van de notaris begrepen wij dat al onze bezittingen en schulden gescheiden zijn, behalve het huis. Dat staat op naam van ons beiden."

Samenlevingsupdate
Jan en Ina hebben een samenlevingsovereenkomst. Ze dachten hiermee zekerheid te hebben, maar hebben er niet bij stilgestaan dat als je leefsituatie verandert, je afspraken ook wel eens verouderd kunnen zijn. "Onze notaris heeft ons laten zien dat we een ‘update' nodig hebben. Toen we het contract afsloten, werkte ik nog fulltime en hadden we geen kinderen. Als er nu tussen ons iets mis zou gaan, kan dat enorme financiële gevolgen hebben voor ons allemaal", aldus Ina.

Bent u al jaren samen? Dan is het goed om eens na te gaan of de gemaakte afspraken nog wel passen bij uw huidige levenssituatie. Doe de test en lees het advies via www.zozijnwenietgetrouwd.nl

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79