Echtscheiding en woning

(22 september 2012)

Uit elkaar gaan betekent dat één van u het huis uit zal gaan. En misschien moet u wel allebei verhuizen. Heeft u kinderen, dan speelt hun belang ook een grote rol bij de besluiten die u gaat nemen.

 

Huurhuis

Heeft u een huurhuis, dan zult u in onderling overleg moeten afspreken wie de huur voortzet. Als u samen gehuurd heeft, dan zal de verhuurder dat meestal niet kunnen weigeren. In andere situaties gelden wettelijke regels, die per situatie verschillen.

 

Eigen huis

Heeft u (samen) een eigen woning, dan moet u afspreken wie in de woning blijft en welke verrekening daar tegenover staat. U kunt ook besluiten het huis te verkopen, als het niet haalbaar is of niet gewenst wordt dat een van beiden er blijft wonen. Iedere situatie is net weer anders. Het huis kan bijvoorbeeld eigendom van één van beiden zijn, of een gezamenlijke woning kan zijn gefinancierd met geld van één van beide partners.

 

Indien één van de partners de woning over kan nemen dient gekeken te worden naar de waarde van het huis, zit er een over- of onderwaarde in de woning, de financiering van de eventuele uitkoop van de ex-partner en de bestaande hypotheek.

 

De overdracht van de helft van de woning geschiedt bij akte van verdeling bij de notaris waarbij de helft van de woning wordt overgedragen aan de partner die de woning overneemt.

 

Alternatieven

Soms lukt het niet goed om in de dure tijd van de scheiding de financiering van het huis rond te krijgen. Toch bent u het er wellicht over eens dat een van beiden in het huis blijft wonen. In dat geval kunnen er nog wel andere constructies zijn om dat doel mogelijk te maken. Maar die zijn altijd afhankelijk van uw bijzondere situatie.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79