Het nieuwe BV-recht

(08 oktober 2012)

Op 1 oktober is het nieuwe BV recht in werking getreden.

 

De nieuwe wetgeving is van toepassing op zowel bestaande als nieuw op te richten besloten vennootschappen.

 

Wat is een bv?

Een besloten vennootschap (bv) is een rechtspersoon waarin een onderneming kan worden gedreven. Bij een rechtspersoon zijn de directeur en de aandeelhouder(s) in beginsel niet aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

 

Waarom wordt het bv-recht aangepast?

De regering wil het voor ondernemers gemakkelijker maken een bv op te richten. Voor de oprichting zijn onder het nieuwe recht minder formaliteiten nodig. Verder zorgt meer flexibiliteit bij inrichting van de interne organisatie voor een betere aansluiting op de ondernemerspraktijk. Zo wordt de bv een aantrekkelijker rechtsvorm voor startende ondernemers.

 

Maar ook voor bestaande bedrijven is het interessant om het nieuwe bv-recht onder de loep te nemen. Statuten kunnen worden aangepast, zodat ondernemers met een bestaande bv ook van de nieuwe mogelijkheden kunnen profiteren.

 

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen in het bv-recht?

Minder formaliteiten bij oprichting

     Afschaffing van het verplichte startkapitaal van 18.000 euro: één eurocent is voldoende

     Bank- of accountantsverklaring is niet meer nodig

 

Meer vrijheid bij de inrichting van de statuten

     Het is mogelijk aandelen zonder stemrecht of zonder winstrecht uit te geven

     Blokkeringsregeling op maat: vrije overdracht van aandelen of juist tijdelijke blokkade mogelijk

     Eenvoudiger regeling voor besluitvorming buiten vergadering

Meer verantwoordelijkheden voor bestuur

    Bestuur moet goedkeuring verlenen aan uitkeringen

    Bestuur (en aandeelhouders) aansprakelijk bij onterechte uitkering: Zorg dus dat de besluiten tot het doen van uitkeringen goed zijn gemotiveerd en aangeven dat u die toets hebt uitgevoerd.

 

Ik heb één of meer bv’s; moet ik mijn statuten laten aanpassen?

 

Het nieuwe bv-recht geldt ook voor bestaande bv's. Het kan zijn dat de huidige statuten naar een wetsbepaling verwijzen die is veranderd. Ook kan het zijn dat de statuten flexibeler kunnen worden ingericht dan op dit moment het geval is. Laat daarom de huidige statuten scannen.

 

Ik heb een eenmanszaak, vof of maatschap. Is de BV iets voor mij?

Dit is afhankelijk van uw ondernemerssituatie. Belangrijke factoren zijn de risico’s, aansprakelijkheid en belastingen. Voordelen van de (flex-)bv zijn:

• De aansprakelijkheid is beperkt tot uw kapitaalinbreng

• Er is een juridische scheiding tussen ondernemings- en privé-vermogen

• U kunt statuten precies naar uw behoeften op maat laten maken

• U heeft geen startkapitaal van 18.000 euro en geen bank- of accountantsverklaring meer nodig

In verband met alle wijzigingen is het van belang om te laten controleren of de rechtsvorm die u, wellicht jaren terug, heeft gekozen, nog wel bij uw onderneming past en wanneer u een BV heeft om te laten controleren of uw statuten nog wel passen binnen de nieuwe wet.

 

Door uw rechtsvorm en statuten eens goed tegen het licht te houden voorkomt u vervelende verrassingen achteraf.

 

Wilt u meer informatie of een gratis statutenscan? Neemt u dan contact op met Notariskantoor Groen.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79