Afwikkeling Nalatenschap

Stel uw ouder is overleden. Wat moet er dan allemaal gebeuren om te komen tot een goede afwikkeling van de nalatenschap?

Verklaring van erfrecht

Na een overlijden worden bankrekeningen meestal geblokkeerd totdat uit een verklaring van erfrecht blijkt wie gerechtigd zijn tot de bankrekening.

In een verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie de erfgenamen zijn van een overledene. De erfgenamen krijgen bericht van de notaris met een kopie van het testament. De erfgenamen krijgen de mogelijkheid de nalatenschap te aanvaarden, beneficiair te aanvaarden of te verwerpen.

Indien u een nalatenschap aanvaardt ontvangt u niet alleen de lusten maar ook de lasten van een nalatenschap. Indien een nalatenschap negatief blijkt te zijn bent u ook aansprakelijk voor de schulden.
Bij beneficiaire aanvaarding aanvaardt u de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving. Dit betekent dat u alleen erfgenaam bent indien de nalatenschap na onderzoek positief blijkt te zijn. Indien de nalatenschap negatief is bent u niet voor de schulden aansprakelijk.
Indien u niets met de nalatenschap te maken wilt hebben kunt u de nalatenschap het beste verwerpen, na overleg met de notaris. U wordt dan geen erfgenaam.

Verdere afwikkeling

Alle instanties moeten aangeschreven worden, verzekeringsuitkeringen moeten worden opgevraagd, abonnementen opgezegd. Ook dit kunnen wij voor u verzorgen

Successie-aangifte

Binnen drie maanden na een overlijden ontvangt de erfgenaam een brief van de Belastingdienst waarin wordt aangegeven of er wel of geen belastingaangifte gedaan hoeft te worden.
Binnen acht maanden na een overlijden dient de successie-aangifte te worden ingediend.
Wij zijn gespecialiseerd in het opstellen van de successie-aangifte.

Verdeling van de nalatenschap

Nadat de successierechten zijn betaald en de gehele nalatenschap administratief is afgewikkeld kan de nalatenschap worden verdeeld onder de erfgenamen.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79