Echtscheiding

Ons kantoor is gespecialiseerd in echtscheidingen. Mevrouw Agna Groen is echtscheidingsbemiddelaar en NMI-registermediator. Het kantoor is aangesloten bij www.echtscheidingsnotaris.nl.

Van oudsher zijn echtscheidingen geassocieerd met conflict en juridische procedures en daardoor met de tussenkomst van advocaten. Tegenwoordig is het steeds vaker zo dat de gevolgen van een echtscheiding door de partners in onderling overleg worden besproken en geregeld en is er meer aandacht voor de rol van de notaris. Een notaris is per definitie onpartijdig en gewend om met verschillende partijen en conflicterende belangen om te gaan.

Na een gesprek met de partners worden de afspraken vastgelegd in een overeenkomst, ook wel echtscheidingsconvenant genoemd. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd omtrent onder andere de verdeling van het veelal gemeenschappelijk vermogen, de alimentatie voor de kinderen en de partner alsmede de pensioenverevening. Daarnaast worden de afspraken omtrent de kinderen vastgelegd in een ouderschapsplan en maken wij voor u een alimentatieberekening.

Vervolgens wordt het convenant tezamen met het ouderschapsplan ingediend bij de Rechtbank. Nadat het echtscheidingsbeschikking is uitgesproken heeft ieder van de partners nog de bevoegdheid tegen de beschikking in beroep te gaan. Hier hebben zij 3 maanden de tijd voor. Indien de partners in de beschikking berusten kan deze termijn worden verkort door het tekenen van een akte van berusting. Vervolgens kan de echtscheidingsbeschikking worden ingeschreven bij de gemeente. Pas na deze inschrijving is de echtscheiding voltooid.

Na voltooiing van de echtscheiding dient het gemeenschappelijk vermogen te worden verdeeld. Behoort tot de gemeenschap van goederen een woning en is afgesproken dat één van de partners deze krijgt toebedeeld dan dient de helft van de woning te worden overgedragen aan deze partner. Dit gebeurt door middel van een akte van verdeling. Dit kan alleen notarieel worden vastgelegd.

Door de echtscheiding geheel via de notaris te regelen heeft u beiden één aanspreekpunt. U hoeft niet eerst naar de advocaat en vervolgens naar de notaris.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79