Echtscheiding en kinderalimentatie

Zolang kinderen minderjarig of jong-meerderjarig (dat is tot hun 21e) zijn, zijn hun ouders verplicht de kosten voor hun verzorging en opvoeding te dragen, ieder naar zijn/haar draagkracht. Als de ouders gehuwd zijn is dit een vanzelfsprekendheid waaraan meestal weinig aandacht wordt besteed. Na een echtscheiding moet worden afgesproken wat de ouder, die de kinderen verzorgt, van de andere ouder zal ontvangen ten behoeve van de kinderen. Als partijen niet in onderling overleg afspraken hierover kunnen maken, stelt de rechter het bedrag vast.

Hoe wordt kinderalimentatie berekend?

Voor de berekening van kinderalimentatie wordt gebruik gemaakt van tabellen. De uitkomst hangt af van het aantal kinderen en de leeftijd(en) van het kind /de kinderen en de inkomsten van de ouders. Rekening wordt gehouden met bepaalde toeslagen en dergelijke. Vervolgens wordt de uitkomst eventueel gecorrigeerd voor de draagkracht van de ouders. Samengevat gaat het om een heel technische berekening, die eigenlijk alleen door een deskundige kan worden gedaan.

Praktische toepassing

Bij de berekening moet natuurlijk rekening worden gehouden met de woonsituatie. Bij co-ouderschap, waarbij het kind een deel van de tijd bij iedere ouder verblijft, ligt de situatie weer heel anders, ook wat de kosten betreft, dan als het kind bij de ene ouder verblijft en de andere ouder alleen een bezoekregeling heeft.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79