Estate Planning

Notaris Agna Groen is toegelaten tot de vereniging van estate-planners in het notariaat.

De Vereniging van Estate Planners in het Notariaat (EPN) is een notariële specialistenvereniging. De leden zijn notarissen en kandidaat-notarissen die zich gespecialiseerd hebben in estate planning; de advisering die zich richt op de juridische en fiscale begeleiding van de overgang en instandhouding van (familie)vermogens.

Deskundig en onafhankelijk

De EPN notaris is de aangewezen persoon om u te ondersteunen bij het opstellen van uw estate plan en de uitvoering ervan. Hij of zij is onder andere deskundig op het gebied van erfrecht en huwelijksvermogensrecht, kent de fiscale consequenties, is onafhankelijk en heeft oog en gevoel voor het menselijke aspect.

Bij het opstellen van een estate plan stelt de notaris de vraag 'als u morgen komt te overlijden, wat gebeurt er dan op grond van uw huidige testament?' Vervolgens inventariseert zij uw eisen en wensen en de mogelijkheden. Dit leidt tot een plan van aanpak waarin testament, huwelijksvoorwaarden en, eventueel, vermogensoverdracht bij leven betrokken worden. Tevens kan er een plan voor schenkingen en overdracht worden opgesteld.

Notariskantoor Groen
Torenstraat 15
Scheemda
Tel: (0597) 471020
info@notarisgroen.nl

Postbus 50
9679 ZH Scheemda
- Route

Openingstijden
ma-vr: 8.30 - 17.00

Avondspreekuur
(op afspraak)
17.00-19.00

Kwaliteitsrekening Notariskantoor Groen: NL40RABO 0382 6208 79